23 Temmuz 2011 Cumartesi

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1.ÜNİTE CANLILARDA ÜREME BÜYÜME VE GELİŞME KAZANIMLARI

    6.sınıf fen ve teknoloji dersinde ilk üniteniz CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME!!
    Bu üniteyi ne kadar zamanda tamamlayacaksınız? Öğretmenlerinizin yıllık planına göre bu üniteyi işleyeceğiniz toplam süre 9-12 hafta..İkinci ünitenizin toplam süresi 5 hafta..
Canlılarda üreme , büyüme ve gelişme ünitesinde sizden beklenen kazanımları aşağıda belirtiyorum.Konu işlenirken bu kazanımları edinebildiniz mi? Teker teker kazanımları ünite işlenirken konu dağılımına göre gözden geçirmeniz gerekir.

1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;


Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3).
Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler (BSB-1,2,5,6).
Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.
Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokuların oluştuğunu belirtir.
1.7Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

2.İnsanda üreme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;


Üremeyi sağlayan sperm ve yumurtanın görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücreler olduğunu fark eder.
İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder.
Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar (BSB-32).
Büyümeye bağlı olarak değişen yaş-boy-kütle ilişkisini yorumlar (BSB-28,29,30).
Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler (BSB-1,27).

3.Ergenlik ile ilgili olarak öğrenciler;


3.1Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
3.2 Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır ( TD-3).
3.3 Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
3.4 Ergenliği sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenleri fark eder.
3.5 Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur ( TD-5).

5.Çiçekli bir bitkide üreme ile ilgili olarak öğrenciler;

Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer (BSB-1,2).
Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir.
Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar.
Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin nerede oluştuğunu belirtir.

Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının sebebini tartışır.
Tohumların yayılma yollarına örnekler verir (BSB-25).
Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar (BSB-25 , 32).
Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik gelişmelere paralel olarak çeşitlendiğini fark eder (FTTÇ- 5,17, 31).
6.Bitkilerde çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1. Bitkilerin hayat döngüsünün olduğunu örneklerle gösterir (BSB-1, 32).
6.2. Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar (BSB-1, 11-19, 23, 25, 27, 28, 30, 31).
6.3. Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler (BSB-1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30).
6.4. Organik tarımı açıklar.
6.5. Organik tarımın insanlık için önemini fark eder (BSB-25, 32; FTTÇ-5, 37; TD-5).

    Evet sevgili öğrenciler!!İşte sizden edinmenizi istenen kazanımlar..Ve unutmayın..SBS de olsun, deneme sınavlarında ya da OKS de..Sorular hep bu kazanımlar üzerine hazırlanmaktadır..Sakın zor gelmesin..Canlılarda üreme büyüme ve gelişme ünitesi keyifli bir ünite..Ve mikroskopta hücreleri incelemekten tutun, çiçeklerimizi alıp onların bölümlerini görerek tanıyacağız..Çimlenme etkinliğinizi yaparken keyif alacaksınız..Tohumlarla derste resim yapacağız elimizde tutkalımız.. Ama bunlarla kalmayıp boool bol soru da çözeceğiz..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder